Politica privind Confidentialitatea a societatii INTERACTIVE BROKERS SRL

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucarea datelor cu caracter personal si la libera circulatie a acestor date, va informam ca subscrisa SC INTERACTIVE BROKERS SRL cu sediul principal in Jud. Giurgiu, Com. Joita, Sat Joita, Str. Drumul Primaverii nr. 124G, Constructia C1- locuinta de tip P + 1E, cod fiscal (CUI) 40051003 inregistrat la regitru comertului cu nr. J52/726/2018, reprezentata de OLOERIU ANCA-GIORGIANA, administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizati, pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale clientilor sai si respectarea drepturilor acestora la protectia vietii private in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal. Persoane vizate: persoane fizice/juridice, clienti/potentiali client/angajati ai SC INTERACTIVE BROKERS SRL.

Obiectul acestei Politici privind Confidentialitatea

Prezenta Politica privind confidentialitatea are rolul de a va informa cu privire la activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal derulate de INTERACTIVE BROKERS SRL in vederea desfasurarii activitatilor sale conform celor descrise mai jos.

Politica noastra privind confidentialitatea poate fi modificata iar INTERACTIVE BROKERS SRL va publica pe aceasta pagina o versiune actualizata a politicii si va semnala printr-un mesaj faptul ca politica a fost modificata. Prin consultarea frecventa a acesteiu pagini puteti sa va asigurati ca aveti cunostinta permanent despre activitatile de prelucrare intreprinse de catre INTERACTIVE BROKERS SRL.

Informatiile pe care le prelucram

INTERACTIVE BROKERS SRL prelucreaza datele cu caracter personal pe care dumneavoastra le furnizati in mod direct.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizarii produselor si serviciilor si/sau indeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de catre INTERACTIVE BROKERS SRL.

Cum utilizam si comunicam informatiile dvs.:

INTERACTIVE BROKERS SRL prelucreaza datele dvs. cu caracter personal astfel:

– In vederea indeplinirii obligatiilor legale, pentru urmatoarele scopuri:

a) evaluarea eligibilitatii in vederea acordarii unor produse si servicii financiare standard sau personalizate (inclusiv etapa acordarii/aprobarii), prin realizarea unui profil luand in considerare indicatori in evaluarea solvabilitatii, a riscului de creditare, determinarea gradului de indatorare;

b) gestiune administrativ – financiara si executarea obligatiilor fiscal contabile;

c) pastrarea/depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea potrivit prevederilor legale ale documentatiei contractuale (inclusiv asigurarea operatiunilor conexe acestor activitati) si/sau ale alor documente ce contin date cu caracter personal;

In vederea incheierii si executarii contractelor, pentru urmatoarele scopuri:

a) derularea oricaror raporturi juridice rezultate din contractele incheiate intre INTERACTIVE BROKERS SRL si dumneavoastra sau societatea pe care o reprezentati;

b) executarea in bune conditii a tranzactiilor financiare, in vederea dezvoltarii/optimizarii  serviciilor oferite de catre INTERACTIVE BROKERS SRL;

c) colectarea de debite/recuperare creante (precum si activitati premergatoare acestora, inclusiv activitati de due diligence);

d) transmiterea si/sau transferul de informatii necesare in determinarea capacitatii de plata si a comportamentului de plata;

e) efectuarea sau procesarea operatiunilor de plati prin sistemul SWIFT, in masura in care clientii solicita folosirea acestui sistem;

f) incheierea si executarea contractelor de munca.

In vederea indeplinirii intereselor legitime ale INTERACTIVE BROKERS SRL in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate, pentru urmatoarele scopuri:

a) implementarea unei linii interne de raportare a neconformitatilor sesizate de catre orice persoane in legatura cu produsele si serviciile oferite;

b) imbunatatirea serviciilor furnizate prin imbunatatirea fluxurilor, politicilor si procedurilor interne;

c) managementul lichiditatilor, optimizarii bilantului si stabilirii preturilor de transfer; managementul portofoliului;

d) scopuri de marketing simplu, PR si comunicare, efectuarea de sondaje cu privire la servicii, activitatea INTERACTIVE BROKERS SRL;

e) gestionarea reclamatiilor primite din partea dumneavoastra cu privire la serviciile INTERACTIVE BROKERS SRL;

f) transmiterea datelor la Biroul de Credit si CRC pe parcursul gestionarii relatiei de finantare ce intra in sfera de aplicare a regulilor privind Biroul de Credit; consultarea informatiilor inregistrate pe numele Dumneavoastra in baza de date a Biroului de Credit de catre oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit in vederea prestarii de servicii financiar-nebancare, la solicitarea Dumneavoastra respectiv in vederea ofertarii Dumneavoastra cu astfel de produse;

g) constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale INTERACTIVE BROKERS SRL si / sau ale subsidiarelor sale in instanta, precum si constituirea de probe in acest sens;

h) scopuri de recrutare si resurse umane in ceea ce priveste candidatii si angajatii INTERACTIVE BROKERS SRL; acordarea de beneficii pentru persoanele vizate;

i) derularea proceselor de fuziuni si/sau achizitii la care participa si INTERACTIVE BROKERS SRL.

Exista anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform legii, ca INTERACTIVE BROKERS SRL sa obtina consimtamantul dumneavoastra. INTERACTIVE BROKERS SRL va obtine acest consimtamant prin diverse mijloace, spre exemplu, prin semnarea de catre dumneavoastra a unei note de informare puse la dispozitie de catre INTERACTIVE BROKERS SRL cand vizitati o sucursala a INTERACTIVE BROKERS SRL. Consimtamantul astfel furnizat poate fi retras in orice moment, iar INTERACTIVE BROKERS SRL va tine cont de preferintele dumneavoastra. Scopurile pentru care este cel mai probabil ca INTERACTIVE BROKERS SRL sa obtina consimtamantul dumneavoastra sunt urmatoarele: prelucrarea codului numeric personal, inclusiv transferul acestei categorii de date, in masura in care consimtamantul este necesar conform cerintelor legale – aceasta activitate de prelucrare este necesara pentru indeplinirea obligatiilor ce revin INTERACTIVE BROKERS SRL  pentru prestarea serviciilor si asigurarea identificarii unice a persoanei in sistemele INTERACTIVE BROKERS SRL, pentru garantarea secretului profesional; marketing direct, publicitate prin intermedierea/ promovarea celor mai potrivite produse si servicii INTERACTIVE BROKERS SRL, accesarea datelor pe care le detine Centrala Riscului de Credit (CRC), Biroul de Credit, ANAF precum si orice alte baze de date puse la dispozitie de entitati publice in conditiile legii despre dvs., pentru a va putea evalua eligibilitatea in vederea ofertarii unor produse si servicii standard sau personalizate.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, INTERACTIVE BROKERS SRL poate sa dezvaluie anumite categorii de date cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: persoana vizata si/sau reprezentantii sai legali, reprezentantii INTERACTIVE BROKERS SRL, autoritati judecatoresti sau alte autoritati publice de orice tip, furnizorii de servicii si bunuri (servicii de facturare, de contabilitate, CMR_uri pentru gestionarea clientilor si a vanzarilor, etc.), societati bancare, birouri de credit, agenti de colectare a debitelor sau recuperare a creantelor, societati de asigurare si reasigurare, organizatii profesionale, organizatii de cercetare a pietei, alti parteneri contractuali si/sau imputerniciti ai INTERACTIVE BROKERS SRL.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre INTERACTIVE BROKERS SRL, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa va adresati printr-o cerere (in format material/electronic prin e-mail) catre: contact@interactivebrokers.ro

Puteti, de asemenea, contacta oricand Responsabilul INTERACTIVE BROKERS SRL (OLOERIU ANCA-GIORGIANA;+40 726 705 798) privind protectia datelor la adresa de e-mail:  contact@interactivebrokers.ro

In masura in care aveti sugestii privind prezenta Politica de Confidentialitate, va incurajam sa transmiteti aceste sugestii la: contact@interactivebrokers.ro