• Avans, suma platita de Utilizator la semnarea contractului de leasing si care acopera intr-o proportie valoarea achizitiei. Acesta se stabileste in functie de datele financiare ale utilizatorului, de incidentele bancare ale persoanei sau firmei analizate si de alte criterii specifice fiecarei firme de leasing.
 • Comision de administrare, suma platita de Utilizator la semnarea contractului de leasing si care acopera cheltuielile de initiere, analiza si pregatire contract de leasing
 • Durata leasing, perioada in care contractul de leasing produce efecte asupra partilor
 • Fidejusor/Garantor, companie sau persoana fizica, separata de Utilizator, care se obliga sa preia obligatiile financiare ale acestuia in cazul in care primul refuza sau nu poate asigura achitarea acestora.
 • Finantator/Locator, parte in tranzactia de leasing, proprietarul bunului finantat si care pune la dispozitia unei terte parti, bunul in vederea exploatarii, in schimbul unor plati periodice.
 • Furnizor, parte in tranzactia de leasing, care furnizeaza (vinde) bunul catre Finantator.
 • Leasing financiar, o forma de finantare in care Utilizatorul poate achizitiona dreptul de a utiliza bunul finantat pe majoritatea duratei de viata economica a bunului. Utilizatorul este responsabil pentru intretinere, reparatii, taxe si asigurare precum si pentru relatia directa cu furnizorul. Plata ratelor in cadrul contractului permite Finantatorului sa recupereze costul achizitiei plus un profit.
 • Leasing operational, o forma de finantare in care Utilizatorul achizitioneaza dreptul de a utiliza bunul finantat pe o perioada redusa, plata ratelor permitind Finantatorului recuperarea partiala a costului de achizitie.
 • Rata de leasing, suma platita de Utilizator periodic in schimbul dreptului de utilizare a bunului finantat.
 • Suma finantata, valoare egala cu costul achizitiei din care se scade valoarea avansului platit de Utilizator.
 • Utilizator, parte in tranzactia de leasing, care primeste dreptul de a folosi bunul in schimbul efectuarii de plati periodice catre Finantator/locator.
 • Valoare reziduala, suma platita de Utilizator la terminarea contractului, de obicei, o data cu ultima rata de leasing, in cazul in care acesta isi exercita optiunea de cumparare bunului.